Handelsbetingelser

Pakketilbud

Da pakketilbuddet indeholder en rabat skal hele beløbet indbetales via Visa/Dankort/Mobilepay.

Ekstra kørelektioner udover de i pakken indeholdende, aftales og afregnes kontant med din kørelærer til den til enhver tid gældende kørelektions-pris.

Eventuelle ekstra ydelser

Hele beløbet betales ved bestillingen.

Refusion

Ønsker du ikke at fortsætte undervisningen hos Dinmintrafik.dk efter at du har betalt hele beløbet, refunderes det betalte på følgende måde:

  • Efter start på teorihold:
    Det betalte beløb minus kr. 2.995,- + kr. 500,- administrationsgebyr.
  • Efter manøvrebane:
    Det betalte beløb minus kr. 5.795,- + kr. 500,- administrationsgebyr.
  • Efter start på første kørelektion:
    Efter start på første kørelektion på vejen refunderes det betalte beløb minus kr. 5.795,- + kr. 500,- administrationsgebyr,- samt minus de antal kørte lektioner på vej til den til enhver tid gældende kørelektions-sats. Overstiger regnestykket det faktiske betalte beløb, har man ingen krav på tilbagebetaling. I tvistsager kan det maksimale beløb der tilbagebetales ikke overstige det faktiske betalte beløb.

Kravet om evt. refusion skal være forelagt Dinmintrafik.dk senest inden for 3 måneder efter den første indbetalingsdato (fremgår nederst af din ordre/faktura). Derefter har man ingen krav på tilbagebetaling.

Aflysning af kørelektioner

Aflysning af en kørelektion skal ske dagen før inden kl. 12:00. Mandagens kørelektioner skal dog være aflyst senest fredag inden kl. 12:00. Hvis en kørelektion ikke er aflyst rettidigt skal denne betales. Har du ikke din lektionsplan med eller er påvirket af spiritus, bliver du nægtet kørsel. Kørelektionen SKAL afregnes med din kørelærer.

Manøvrebane: Aflysning

Aflysning kan ske senest 4 hverdage før, eller ved lægeerklæring (Aflyser du ikke rettidig, eller, ikke møder op, skal du betale igen! - se prisen under ”Eventuelle ekstra ydelser”).

Glatbane/Teknikbane: Aflysning - Nægtet adgang

Glatbanen/ teknikbanen er gyldig i 1 år fra fakturadatoen.

Aflysning kan ske senest 8 hverdage før eller ved lægeerklæring (Aflyser du ikke rettidigt, eller ikke møder op, skal du betale igen! - se prisen under ”Eventuelle ekstra ydelser”).

Du skal have gennemført glatbaneteori inden du møder på glatbane/teknikbane. Har du ikke taget denne lektion, eller/og der mangler underskifter i din lektionsplan, kan du blive nægtet adgang til glatbanen/teknikbanen. Dette indebærer genbestilling samt genbetaling af glatbanen/teknikbanen, se priser under ”Eventuelle ekstra ydelser” på hjemmesiden.

Dit ansvar - mangelfuld eller ukorrekt udfyldte dokumenter - manglende underskrifter

Det er altid elevens eget ansvar at have samtlige dokumenter i underskrevet stand med til de respektive anstalter, myndigheder samt under kørsel og til teoriundervisningen. Er dine dokumenter mangelfulde, og der f.eks. mangler underskrifter, risikerer du ikke at kunne gennemføre det planlagte forløb til f.eks. manøvrebane, glatbane/teknikbane, kørelektioner, teoriundervisning, teoriprøve eller praktisk prøve.

Nægtet adgang pga. mangelfuld eller ukorrekt udfyldte papirer til f.eks. kørelektioner, manøvrebane, glatbane, teoriprøve samt praktisk prøve betyder genbestilling og dermed genbetaling ifølge prislisten (se under ”Eventuelle ekstra ydelser” på hjemmesiden).

Aflysning af Førstehjælp

Aflysning af førstehjælp kan ske op til 4 hverdage før. (Aflyser du ikke rettidig, eller, ikke møder op, skal du betale igen! - se prisen under ”Eventuelle ekstra ydelser”).

Aflysning af teoriprøve/praktiskprøve

Aflysning af teoriprøve/praktiskprøve skal ske senest 4 hverdage før til egen kørelærer.

(Aflyser du ikke rettidig, eller, ikke møder op, skal du betale igen! - se prisen under ”Eventuelle ekstra ydelser”).

Skade

Ved skade på motorcykel eller bil, på bane eller vej, hæfter eleven for en selvrisiko på 2.500,-

Teorilogin

Teorilogin kan ikke refunderes.​

Din min trafik Aps
Amagerbrogade 73
2300 København S
CVR: 33587473

Hos Din Min Trafik ApS modtager vi betaling med VISA-Dankort, VISA, MasterCard og Mobile Pay. Betaling vil blive trukket på din konto med det samme og du vil modtage en kvittering på din e-mail konto.

Ved afregning for ekstra kørelektioner, kan der betales kontant eller via bankoverførsel til den enkelte kørelærer. Ved overførelse til en af Din Min Trafik ApS samarbejdspartnere eller underleverandører, skal kvittering fremsendes fra den enkelte samarbejdspartner eller underleverandør.

Alle beløb er i DKK. (Danske kroner) og er inkl. moms.

Din Min Trafik ApS bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Planlægning - Opfølgning:

Din Min Trafik ApS forpligter sig ikke til at følge op på elevens uddannelsesforløb, herunder udeblivelse mm. Din Min Trafik ApS står til rådighed med deres kundeservice og besvare spørgsmål og afhjælper evt. udfordringer undervejs i uddannelsen. Din Min Trafik ApS kontaktes via mail eller Telefon. Din Min Trafik ApS bestræber sig på at gøre uddannelsesforløbet så gnidningsfrit som muligt, herunder at optimere processer og afhjælpe evt. udfordringer der måtte være med en af Din Min Trafik ApS underleverandører.

Force Majeure:

I tilfælde af naturforhold, politiske uroligheder, krige, epidemier, pandemier eller lignende og Din Min Trafik ApS ikke kan fungere med sit normale virke, vil alle køb hos Din Min Trafik ApS foretaget før denne situation, blive fastfrosset hos Din Min Trafik ApS. Kundens kørekortsforløb vil blive afviklet igen når omstændighederne er tilbage til normalt virke.

Pakkeløsninger købt hos Din Min Trafik ApS kan benyttes i 12 måneder fra udstedelsesdato.

Klagemuligheder – oversigt og links:

Har du en klage over en ydelse købt på vores hjemmeside, kan der sendes en klage til:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens
online klageplatform.

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores e-mail adresse: info@dinmintrafik.dk

Personoplysninger:

Persondataloven indeholder en række bestemmelser angående behandling af dine data, herunder dine rettigheder og Din Min Trafik ApS oplysningsforpligtigelse. Dine data skal bruges i forbindelse med din erhvervelse af kørekort jf. Bekendtgørelsen om kørekort, hvor de oplysninger du har opgivet på ”P23 – Ansøgning om kørekort” indgår i din køreuddannelse.

Dine data er overvejende registreret elektronisk, og enkelte formularer – f.eks. ”P23 – Ansøgning om kørekort” – opbevares på papir i aflåst skab når denne ikke er ved Borgerservice til godkendelse, anvendes på manøvrebane, køreteknisk anlæg eller som led i den teoretiske/praktiske prøve ved Færdselsstyrelsens prøvesagkyndige.

Din Min Trafik ApS (cvr nr. 33587473) er dataansvarlig. De data du har givet Din Min Trafik ApS anvendes alene i forbindelse med din erhvervelse af kørekort, og oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato og cpr. Nr. videregives alene til relevante myndigheder eller personer jf. dit samtykke ved din tilmelding til Din Min Trafik ApS eller ved betaling af faktura sendt fra Din Min Trafik ApS.

Du kan til enhver tid anmode om at dine data rettes eller slettes, hvilket dog kan have betydning for dit uddannelsesforløb hos Din Min Trafik ApS. Du har mulighed for at klage til den nationale databeskyttelsesmyndighed. (datatilsynet)

Ved behandling af ”P23 – Ansøgning om kørekort”, oprettes du i borgerservice/politiets bookingsystem (kooreprovebooking.dk) og disse får dine dataoplysninger, herunder telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato og cpr nr. Hvad der sker med dine data under borgerservice/politiets varetægt, har intet med Din Min Trafik ApS at gøre.

Kørelærerne der arbejder under Din Min Trafik ApS, er alle selvstændige underleverandører, og derfor kan Din Min Trafik ApS ikke drages til ansvar for dine dataoplysninger, herunder telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato og cpr nr. som disse selvstændige kørelærere har i deres varetægt.

Underleverandører og samarbejdspartnere:

Din Min Trafik ApS fungerer som bindeled mellem div. Interessenter du skal bruge for at gennemføre din kørekortsuddannelse. Din Min Trafik ApS har ingen dataansvarlighed eller juridisk ansvar ved ukorrekt eller ulovlig underskriftsføring af de enkelte moduler, mellem dig og kørelæreren. Ligeledes har Din Min Trafik ApS intet økonomisk ansvar for den afregning der sker mellem de underleverandører der samarbejder med Din Min Trafik ApS og dig som værende elev, herunder ukorrekt oplysning af moms og skat. Endvidere kan Din Min Trafik ApS ikke stilles til regnskab for underleverandører eller samarbejdspartner der bryder loven, hvad end det er kørekortsbekendtgørelsen, færdselsloven, straffeloven eller anden gældende dansk lovgivning. Din Min Trafik ApS forpligtiger sig til at kvalitetssikre deres underleverandører og samarbejdspartnere, samt til enhver tid og stille faciliteter til rådighed for disse, så en korrekt og lovlig undervisning kan gennemføres. Har du en klage over en af Din Min Trafik ApS underleverandører eller samarbejdspartner skal denne være indgivet til Din Min Trafik ApS via mail til info@dinmintrafik.dk senest 48 timer efter hændelsen. Klager indgivet efter denne frist vil der som udgangspunkt ikke foretages en refundering af en ydelse, såfremt der skulle være berettigelse herfor.

Holdtilmelding:

Holdtilmelding sker via vores hjemmeside eller ved fysisk fremmøde på køreskolen. Sker betalingen før holdtilmelding skal tilmelding ske senest 12 mdr. fra betalingsdatoen.

Tider til hhv. manøvrebane, teori, førstehjælpskursus eller køreteknisk anlæg (Glatbane) skal bookes på køreskolen. Ved deltagelse til køreteknisk anlæg (Glatbane) skal du have en mundtlig godkendelse fra den kørelærere du kørte med ved lektion 7 eller 8. Køreteknisk kursus (Glatbane) kan tidligst finde sted efter teori/kørsel på vej er fuldendt. Ved aflysning se nærmere for aflysninger på siden.

Køretider:

Køretider/kørelærer bookes via den tildelte kørelærer og du mødes med kørelæreren på køreskolen. Ved aflysning se nærmere for aflysninger på denne side.

Ved booking af køretider med start kl 18:00 og derefter i hverdage, og booking af køretider i weekender & helligdage skal beregnes et tillæg til den enkle kørelærer.

Tillægget afregnes internt med kørelæreren til selve køretiden.

Lektionsplan:

Hos Din Min Trafik ApS er lektionsplanen fysisk og skal underskrives fysisk efter hver fuldendt undervisning. Det er strafbart hvis denne underskrives urigtigt af hhv. kørelærer eller elev og kan straffes med bøde, hæfte eller fængsel i op til 4 måneder. Al data vedr. lektionsplanen kan du læse under personoplysninger.

Ansøgning om kørekort:

Før en ansøgning kan afleveres og godkendes af borgerservice, skal den vedlægges en lægeerklæring i en kuvert hvor din EGEN læge har underskrevet lægeerklæring og påført stempel. Lægeerklæring kan også udfyldes og uploades digitalt, herfor skal du høre din egen læge.

HUSK at din lægeerklæring max må være 3 måneder gammel og skal også underskrives af dig selv. Er du under 18 år ved uddannelsens begyndelse skal der vedlægges en samtykkeerklæring fra din/dine værger. Samtykke erklæringen kan udfyldes og uploades digitalt via https://koreprovebooking.dk.

Teori og praktisk prøve:

Du kan tidligst aflægge teoriprøve når din ansøgning er godkendt og du har betalt prøvegebyret til staten, samt gennemført teori 8 som fremgår af lektionsplanen. Tidligst når du har bestået en teoriprøve og fuldendt hele den lovpligtige uddannelse kan du aflægge den praktiske køreprøve. Til aflæggelse af teori og køreprøver skal du HUSKE at medbringe din lektionsplan, den godkendte ansøgning om kørekort, gyldig billede ID (Pas) eller dåbs-/navneattest.

Glemmer du en af tingene vil du blive afvist ved prøven og skal betale et nyt prøvegebyr til staten. Består du ikke hhv. teori eller den praktiske prøve skal der også betales et nyt prøvegebyr til staten.

Kontakt Din Min Trafik ApS

Din Min Trafik ©

CVR: 33587473

Amagerbrogade 73, 2300 København S 

Find vej til køreskolen

Telefon: 70 23 00 70

E-mail:​ info@dinmintrafik.dk

Læs Cookiedeklaration her​​

Åbningstider

Kontoret

​Man - Tors​​

​13.30 - 17.30​

Telefonen

Man - Tors

10.00 - 17.30

Fredag

10.00 - 17.00