Handelsbetingelser

Her finder du alle vores handelsbetingelser

1. Betaling af Lovpakken

Betalingen af din lovpakke skal være os i hænde dagen før du skal på manøvrebane. Ved køb af lovpakke indgår du en bindende aftale med Din Min Trafik. Lovpakken kan derfor ikke refunderes.​

1.1. Returret

Du har 14 dages returret så længe din lovpakke ikke bliver brugt, det vil sige hvis du er startet på skolen kan det ikke refunderes, og de 14 dages returret ophøres.​

2. Refusion

Ønsker du ikke at fortsætte undervisningen hos Din min Trafik efter at du har betalt hele beløbet, refunderes det betalte på følgende måde (dog ikke Lovpakken, da den er bindende):

Startpakke: Du skal betale for din startpakke, senest dagen før du skal på manøvrebane. Startpakken kan refunderes inden for 8 dage fra købsdato, hvis du ikke har været på manøvrebanen. Har du derimod gennemført manøvrebanen modregnes 1599 kr. fra Startpakken. Du skal senest betale for din opgraderingspakke når du har gennemført lektion nr. 21+22 (jf. lektionsplanen).

Opgraderingspakken: Opgraderingspakken kan refunderes inden for 8 dage, hvis du ikke har gennemført lektion nr. 23+24 (jf. lektionsplanen). Har du gennemført lektion nr. 23+24 eller efterfølgende praktiske lektioner indenfor 8 dage modregnes de antal kørte lektioner på vej til den enhver tid gældende lektionspris.

Lynkursus: De 3 uger starter når du er blevet godkendt af Borgerservice.

Da Lynkurs er en gensidig indsats, har du ingen krav på tilbagebetaling af lyntillægget, hvis du dumper til teori- eller praktiskprøve.

Afbryder du selv Lynkursus-forløbet har du ingen krav på tilbagebetaling af lyntillægget.

Kravet om evt. refusion skal være forelagt Din Min Trafik senest inden for et år efter den første indbetalingsdato (fremgår nederst af din ordre/faktura). Derefter har man ingen krav på tilbagebetaling.

Alle køb i Din Min Trafik er gyldige i et år.​

3. Lektionsplan

Din lektionsplan skal medbringes til alle teori- og praktiske lektioner jf. lovkravet. Lektionsplanen skal underskrives både af elev og kørelærer ved hver gennemført lektion. Køreskolen skal afvise en elev, hvis lektionsplanen ikke er medbragt til undervisningen jf. lovkravet. Har du mistet din lektionsplan, skal du betale 200 kr. i gebyr for at få rekonstrueret lektionsplanen med underskrift, stempler og øvrig dokumentation.​

4. Tildeling af kørelærer

Du bliver tildelt en kørelærer, som matcher dig og dit behov. Du kan risikere ventetid på en kørelærer, hvis du ønsker at køre med en bestemt kørelærer. Du bliver tildelt en kørelærer umiddelbart efter, at du har været på manøvrebane. Du kan kontakte køreskolen for at få at vide, hvem din kørelærer er.​

5. Førstehjælp

Det har været et lovkrav siden 1. oktober 2006, at alle der tager kørekort for første gang, skal gennemføre et færdselsrelateret førstehjælpskursus. Et førstehjælpskursus skal gøre dig i stand til at håndtere trafikulykker. Kurset omfatter 8 timers undervisning, hvor 4 af timerne er om basal genoplivning og de sidste 4 handler om færdselsrelateret førstehjælp. Husk at bestille dit førstehjælpskursus i god tid. Din min trafik afholder førstehjælpskursus én gang om måneden på køreskolen i tidrummet kl. 8:00 – 16:00.​

6. Afbudsregler

Afbud til Førstehjælpskursus: Afbud til et førstehjælpskursus må senest ske 3 hverdage før kursusdagen. I tilfælde af manglende fremmøde eller afbud på et senere tidspunkt skal du betale for et nyt førstehjælpskursus. Ved afbud skal du kontakte køreskolen skriftligt på mail info@dinmintrafik.dk.

Afbud til en praktisk lektion (kørelektion): Du skal aflyse en praktisk kørelektion senest kl. 12:00 hverdagen før. Ved for sent afbud eller manglende fremmøde uanset årsag, skal du betale for de bookede antal lektioner.

Afbud til Manøvrebane: Du skal senest 5 hverdage før og senest kl. 12 afmelde din tid til manøvrebane. I tilfælde af manglende fremmøde eller sen afmelding skal du på ny betale for manøvrebane. Afbud skal ske skriftligt til køreskolen på info@dinmintrafik.dk.

Afbud til glatbane: Du skal melde afbud til glatbane senest kl. 12:00 8 hverdage før. Ved manglende fremmøde eller senere afmelding, skal du betale for din glatbane lektion. Afbud skal ske skriftligt til info@dinmintrafik.dk.

Afbud til en teori-/køreprøve: Du skal senest 5 hverdage og senest kl. 12:00 melde afbud til en teoriprøve eller en køreprøve. Melder du afbud samme dag pga. sygdom, skal du aflevere en lægeerklæring til Politiet for at undgå et nyt prøvegebyr. Du skal aflevere lægeerklæringen til din kørelærer, senest 5 hverdage efter prøvedatoen.​

7. Teori- og køreprøve

Køreprøven består af en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske prøve kan tidligst foregå én måned før du fylder 18 år. Du kan først aflægge den praktiske prøve, når du er fyldt 18 år, og har bestået teoriprøven. Den praktiske prøve skal være aflagt senest 12 måneder efter, at du har bestået teoriprøven. Når du er klar til teoriprøven, aftaler du med din kørelærer, hvornår du skal op til en teoriprøve. Din kørelærer vil booke en teori- eller praktisk prøve sammen med dig.

Kørelæren kan først booke en teoriprøve, når din ansøgning om kørekort er godkendt af Kommunen og/eller Politiet. Bemærk at der beregnes ekstra kørelektioner til afholdelse af den praktiske køreprøve (typisk 3 lektioner - Se evt. under Priser). Du skal huske at medbringe din ansøgning, pas eller opholdstilladelse og lektionsplan med til teori- og praktisk prøve.​

8. Sagsbehandling af ansøgning

På manøvrebanen får du uddelt et ansøgningsskema til kørekort, som du skal udfylde. For at køreskolen kan behandle din ansøgning, skal du medbringe din ansøgning (udfyldt og underskrevet), en lægeerklæring, pasbillede og førstehjælpsbevis efter at du har gennemført lektion nr. 17 + 18. Du skal aflevere ansøgningen på køreskolen og betale et berammelsesgebyr.​

9. Sammenhængende undervisning

Undervisningen skal være sammenhængende. Dvs. at der ikke må være pauser eller afbrydelser i køreuddannelsen af længere varighed. Hvis du har været fraværende i mere end tre måneder, skal du begynde forfra på køreundervisningen. Dette betyder, at du skal have en ny lektionsplan, og du skal oprettes på ny i teoriprogrammet Køreklar samt betale igen. Desuden mister du også retten til Startpakken/Opgraderingen og/eller Lovpakken.

Køreskolen er kun interesseret i at få eleverne så hurtigt som muligt gennem uddannelsen.

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Holdstart:

  • Holdstart til Bil: Torsdag d. 11. Juni  kl. 17:00
  • Holdstart til Bil: Tirsdag d. 30. Juni kl. 17:30
  • Holdstart til MC: Mandag d. 15. Juni kl. 17:30
  • Holdstart til MC: Mandag d. 20.   Juli kl. 17:30

Åbningstider

Kontoret

​Man - Tors​​

​13.30 - 17.30​

Telefonen

Man - Tors

10.00 - 17.30

Fredag

10.00 - 17.00

​Hvornår kan jeg starte?

Ring og hør nærmere om næste holdstart på tlf.: +45 70 23 00 70

Din Min Trafik © | Amagerbrogade 73 | 2300 København S | CVR: 33587473 | Telefon: (+45) 70 2300 70 | E-mail:​info@dinmintrafik.dk